Mirësevini ne DRM Fieri Kontaktet!

Email:    armfier@akm.gov.al

Telefoni:  +355 34 501 103

Adresa:    Lagja Bishanak, godina e Drejtorisë Pyjore, kati I

Qyteti:    Fier